Centar za životnu sredinu apeluje na građane i nadležne institucije da se ponašaju odgovorno.

 

 

Pored toga što požari predstavljaju opasnost za ljude i njihovu imovinu i donose veliku materijalnu štetu, velika su prijetnja i za samu prirodu.

„Imamo veliku odgovornost da očuvamo jedinstvene šumske ekosisteme koji su staništa mnogim vrstama biljaka i životinja. Požari degradiraju šumske ekosisteme, smanjuju biološku raznovrsnost, ubrzavaju eroziju zemljišta, mijenjaju mikroklimu i vodne režime“, istakla je Nataša Crnković, Predsjednica Centra za životnu sredinu.

Apelujemo na građane da oprezno i odgovorno borave u prirodi, da ostavljaju otpad na za to predviđenim mjestima, da ukoliko pale vatru u prirodi mjesto spaljivanja pregledaju, ostatke vatre i žara u potpunosti pogase i tek nakon toga napuste lokaciju i da posebno budu oprezni ukoliko spaljuju korov i staru travu.

„Vlasti moraju mnogo ozbiljnije da se posvete sistemu protivpožarne zaštite, koji obuhvata prevenciju, kontrolu i sanaciju nastale štete. Prošle godine smo bili svjedoci nekoordinisanih aktivnosti za vrijeme poplava, te očekujemo od svih nivoa vlasti da se sigurnosti građana, imovine i prirode posveti ozbiljnija pažnja i konkretni koraci ka efikasnijoj zaštiti“, dodala je Nataša Crnković.

Izvor: 6yka.com