Центар јавне безбједности Требиње апелује на све грађане да приликом паљења ватре обрате пажњу на околину, да узму у обзир временске прилике и све друге околности које могу утицати на ширење ватре као и да је не остављају без надзора. Прије него што се напусти мјесто гдје је ватра горјела потребно је добро провјерити да ли је угашена.

Одлукама општина прописано је забрањено паљење ватре: на отвореном у периоду од 01.05. до 01.10., у урабаном подручју града, у близини грађевинских објеката у изградњи, у близини отворених складишних простора, у близини сложеног сијена, сламе, лисника, у путном или далеководном појасу, у пољу за вријеме сазријевања и скидања љетнине.

С обзиром, да у нашим крајевима је почело припремање земљишта за садњу, мора се истаћи да је паљење корова, стрништа и другог запаљивог материјала на пољопривредном  земљишту дозвољено под надзором и уз обезбјеђење следећих услова:

  • Паљење пријавити надлежној полицијској станици или ватрогасној јединици;
  • Паљење вршити за вријеме мирног времена уз обезбјеђење приручних средстава за гашење ватре;
  • Око мјеста предвиђеног за паљење обезбједити појас ширине 3 метра, очишћен од траве, корова и другог запаљивог материјала или узорати бразду ширине 2 метра;
  • Лице које је палило ватру дужно је прије напуштања мјеста да је у потпуности угаси.

 

На подручју које оперативно покрива Центар у првих три мјесеца 2017 евидентирано је 38 шумских пожара.  Они који не предузму мјере предострожности приликом паљења ватре, те изазову материјалну штету Центар јавне безбједности Требиње ће санкционисати у складу са важећим законским прописима.

ЦЈБ Требиње