Posljednjih nekoliko dana  u Srbiji se podigla velika prašina usvajanjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti i izmjenama Zakona o zabrani diskriminacije, i to u dijelu koji se odnosi na jezik. Prilagođavanje srpskog jezika tome da bude rodno osjetljiv i zastupa kategoriju i ženskog roda u svim slučajevima podijelio je ljude i doveo u sukob mnoge stručnjake.

Da li će žena trener biti trenerka, epidemiolog biti epidemiološkinja ili borac borkinja?

Zakon o rodnoj ravnopravnosti treba da omogući unapređenje rodne ravnopravnosti, sistematično uređenje i jačanje institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, kao i preciziranje obaveza poslodavaca i organa javne vlasti u pogledu planiranja i sprovođenja mera za unapređenja rodne ravnopravnosti.

Dok ministarstvu tvrde da je to krupan korak Srbije, ka demokratiji i EU, u odboru za standardizaciju srpskog jezika, podržavaju ravnopravnost polova, ali se protive dijelu zakona koji se odnosi na rodno senzitivan jezik. Smatraju da je u pisanju zakona trebalo konsultovati lingviste jer se, kažu, u ovom zakonu miješa semantika pola sa gramatičkim rodom.

Prema riječima lingviste Miloša Kovačevića problem tog zakona je što on propisuje kazne u koliko se ne budu upotrebljavali feminutivi. Od imenica kupac kako će glasiti ženski rod. Odbor za standardizaciju je zatražio da se ostavi mogućnost svakome da goovori ono što želi.

Iako se polemika trenutno vodi u Srbiji, nesumnjivo je da postoji mogućnost da se ova praksa proširi i na prostor naše države, kada bi moglo da postane zakonom kažnjivo svako odstupanje u jeziku i način govora na koji smo do sada navikli.

U našoj anketi vas pitamo da li vi mislite da je insistiranje na rodnoj ravnopravnosti vršenje nasilja nad srpskim jezikom?

Anketa je završena!

ANKETA / Da li se insistiranjem na rodnoj ravnopravnosti vrši nasilje nad srpskim jezikom?

Da, jezik je predodređen sam da se razvija, a ne na silu
95.00%
Nemam mišljenje
5.00%
Ne, neophodno je da se insistira na rodno osjetljivom jeziku
0.00%

Anketa je softverski kreirana na način da sa jedne IP adrese možete glasati samo jednom u 24 sata, tokom trajanja ankete. To znači da sa jedne lokacije ili jednog „rutera“ možete glasati samo jednom tokom dana.

Ova anketa je aktuelna do petka 11.juna u 14 časova.

 

HP, jun 2021.