Osobe izložene osobama kod kojih se sumnja na COVID-19, uključujući osobe koje ih njeguju i zdravstvene radnike, smatraju se kontaktima i savjetuje im se da prate svoje zdravstveno stanje tokom 14 dana od posljednjeg dana mogućeg kontakta.

Na zvaničnoj Fejsbuk stranici Kancelarije Svjetske zdravstvene oorganizacije za BiH stoji da je kontakt osoba koja je bila u bilo kojoj od narednih situacija dva dana prije do 14 dana nakon pojave simptoma kod pacijenta:

– direktan kontakt sa pacijentom sa COVID-19 na udaljenosti manjoj od jedan metar duže od 15 minuta;

– direktna njega pacijenta sa COVID-19 bez upotrebe odgovarajuće lične zaštitne opreme;

– boravak u istoj užoj sredini sa pacijentom (na istom radnom mjestu, u učionici, u domaćinstvu ili na istom skupu) tokom bilo kog vremena);

– putovanje u blizini pacijenta u bilo kom prevoznom sredstvu (odnosno, na udaljenosti manjoj od jedan metar);

– i druge situacije, kako je navedeno u lokalnoj procjeni rizika.

Potrebno je utvrditi način komunikacije sa zdravstvenom ustanovom tokom trajanja perioda opservacije. Isto tako, zdravstveni radnici treba da redovno telefonom provjeravaju zdravlje kontakata, ali, u idealnim okolnostima i ukoliko je moguće, svakodnevnim obilaskom tako da se po potrebi mogu uraditi određeni dijagnostički testovi. Zdravstvena ustanova treba da kontaktima da uputstva kada i gdje zatražiti pomoć ako se razbole, na koji način da stignu do ustanove, kada i gdje da uđu u određenu zdravstvenu ustanovu i kojih mjera prevencije i kontrole infekcije moraju da se pridržavaju – stoji u saopštenju.

 

 

 

Izvor: Srpskainfo