Povodom obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite koji se obilježava 1. marta, danas je u Gradskoj upravi Trebinje organizovan prijem na kom su predstavljeni rezultati organizovanosti i opremljenosti jedinica civilne zaštite Trebinje.

Šef civilne zaštite, Nenad Šarenac istako je da sistem zaštite i spašavanja funkcioniše na zadovoljavajućem nivou, i pohvalio dobru i kvalitetnu saradnju i kordinaciju između svih subjekata značajnih za civilnu zaštitu.

Kako bi u narednom periodu mogli adekvatno odgovoriti na nove opasnosti i rizične situacije, neophodna su nova ulaganja u civilnu zaštitu i cjelokupan sistem zaštite i spašavanja, a sve to kroz povećavanje ljudskih kapaciteta i opremanjem modernom tehnologijom za reagovanje u vandrednim situacijama, istakao je Šarenac.

Nakon prijema, predstavljena je vježba gašenja požara na otvorenom prostoru, nesreće sa kojima se najčešće suočavaju pripadnici civilne zaštite.

Izvor: Grad Trebinje