“Život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osjećaju.”

Pablo Pikaso