Данас је званични почетак радова на реализацији уговора „Формирање подсистема водоснабдијевања у насељима на лијевој обали Требишњице, цјевоводи и висинске зоне – дио компоненте 3“.  

Вриједност уговора је 1.890.665 КМ (без ПДВ-а). Извођач радова је „БУК промет“ д.о.о. Бијељина. Рок за завршетак радова је 12 мјесеци. У склопу радова који су дефинисани овим уговором, биће реконструисано и изграђено око  4,5 км цјевовода за водоснабдијевање од бране Горица до Каменог моста,  ул. Милоша Црњанског до  ул. др Левија.

  • Ово је четврти уговор који се реализује у склопу пројекта „Водовод и канализације у Републици Српској“. Пројекат се на простору града Требиња проводи од 2011. године с циљем да се обезбиједи поуздано снабдијевање здравом питком водом за што већи број становника града, а посебно онима којима те услуге до сада нису биле обезбијеђене. Ово ће резултовати побољшањем хигијенских и здравствених услова живота становништва те бољом заштитом квалитета животне средине кроз рехабилитацију постројења за пречишћавање отпадних вода.
  • До сада су у потпуности реализовани уговори „Изградња резервоара Крш, реконструкција и изградња два цјевовода: р. Хрупјела-Виногради и р. Крш-Школски центар“ и „Реконструкција и изградња цјевовода за водоснабдијевање у насељима Виногради, Хрупјела и Подвори, изградња резервоара у Подгљивљу и Хрупјела-Клис“, док је уговор „Рехабилитација постројења за пречишћавање отпадних вода” у фази реализације.

Средства за реализацију  пројеката се обезбјеђују на сљедећи начин: 15% учешће Града, 35% грант средства, 50% кредит ЕИБ-а.

ХП, март 2019.