Visoke temperature tokom ljeta, koje već godinama zadaju glavobolju stanovnicima Srpske i regiona, samo su uvertira u klimatske promjene koje slijede u bliskoj budućnosti kada cijeli zapadni Balkan očekuje porast temperature od 1,2 stepena, a koja će neminovno nastaviti da raste i do četiri stepena Celzijusa.

U studiji koju je objavio Savjet za regionalnu saradnju navedeno je da bi porast temperature na cijeloj teritoriji zapadnog Balkana mogao biti alarmantan budući da do kraja vijeka može premašiti i pet stepeni Celzijusa, što zavisi od rezultata globalnih nastojanja da bude smanjena emisija štetnih gasova.

Analize klimatskih promjena potvrđuju da će porast temperature u velikoj mjeri uticati na zdravlje ljudi, bezbjednost i kvalitet života.

“Evidentno je napredovanje suptropske klime dalje na sjever, pri čemu će priobalna i južna područja biti veoma vruća i suva tokom ljeta, čije će se trajanje, prema očekivanjima, produžiti za jedan do dva mjeseca”, navedeno je u ovoj studiji.

Istaknuto je da porast temperature može dovesti do smanjenja kvaliteta hrane, erozije i degradacije zemljišta, te da postoji visok rizik i od rasprostranjenog propadanja šuma i smanjenja količine vode za piće.

Geograf i klimatolog na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci Goran Trbić ističe da i istraživanje ove visokoškolske ustanove potvrđuje da nas u skorijoj budućnosti očekuje rast srednje godišnje temperature.

“Uz to nas čeka i smanjenje padavina, a samim tim i vodnih resursa, a bez vode nema ni života”, rekao je Trbić.

Ističe da najveću odgovornost za ekstremne klimatske promjene nosi čovjek, čiji su postupci uzrok zagađenja i pojave prekomjerne emisije štetnih gasova koji su ključni faktor povećanja temperature.

Meteorolog u Hidrometeorološkom zavodu RS Milica Đorđević kaže da je porast srednje godišnje temperature već zabilježen u našim krajevima.

“U proteklih 20 godina dostigli smo porast temperature za dva stepena u pojedinim krajevima na sjeveru Srpske. Balkan je posebno podložan klimatskim promjenama jer se nalazi na ivici kontinenta i blizu Sredozemlja, što utiče na promjenu klime. Stalno obaramo klimatske rekorde i idemo iz ekstrema u ekstreme, od vrelih i sušnih ljeta do poplava”, rekla je Đorđevićeva.

Bolesti

Goran Trbić ističe da sa promjenom klime dolazi i do pojave bolesti koje ranije nisu bile karakteristične za naše podneblje.

“Tigrasti komarac koji izaziva virus “zapadnog Nila” već je zabilježen u Srbiji, a sa promjenom klime može se očekivati i na našim prostorima”, rekao je Trbić.

 

Izvor: ATV