Žiranti u Republici Srpskoj vraćaju milione maraka tuđih kredita, a samo u prošloj i prva tri mjeseca ove godine vratili su bankama gotovo tri miliona KM.

Prema podacima Agencije za bankarstvo RS žiranti ili sudužnici u RS u prošloj godini su vratili 2,6 miliona KM tuđih kredita, dok ta cifra u prvom kvartalu 2018. iznosi 314.000 KM.

„Prema izvještajima banaka u prošloj godini su 452 jemca ili sudužnika otplatila 2,58 miliona KM za 420 korisnika kredita fizičkih lica, dok je u prvom kvartalu ove godine 208 jemaca odnosno sudužnika otplatilo 314.000 KM za 214 korisnika kredita fizičkih lica“, navodi se u izvještaju Agencije.

Predsjednik Udruženja za zaštitu žiranata BiH Jovica Cvjetković rekao je danas za CAPITAL da se veći dio kredita koje vraćaju žiranti odnosi na kredite koji su odobreni ranijih godina, ali da nije rijetka pojava ni da žiranti koji su garantovali vraćanje kredita prije dvije ili tri godine već imaju problema i moraju da ih vraćaju.

„Značajan dio tih kredita koje žiranti vraćaju su iz ranijeg perioda. Međutim, javlja nam se i mnogo ljudi koji su garantovali vraćanje kredita unazad dvije ili tri godine i već imaju problem. Iako banke na sva zvona objavljuju da odobravaju kredite bez žiranta, situacija je u praksi malo drugačija, jer je takav kredit izuzetno teško dobiti s obzirom na brojne druge uslove koje dužnik mora ispuniti, tako da i dalje traže žirante“, rekao je Cvjetković.

On kaže da Udruženje nema tačnu cifru koju su žiranti do sada vratili umjesto dužnika, ali tvrdi da je ona mnogo veća nego što to agencije za bankarstvo prikazuju.

Pored banaka, značajne iznose žiranti vraćaju i za kredite podignute u mikrokreditnim organizacijama.

 

Izvor: Capital.ba