Da li je zima ostavila posljedice i na vinogradima, hercegovački vinogradari još ne znaju. Rezidba, u manjim vinogradima, počela je ovih dana.

Iskusniji vinogradari primorani su da primjenjuju neuobičajenu rezidbu.

Za razliku od prethodnih godina, Mirko Glogovac na čokotima ostavlja duže lastare. Nije primijetio izmrzavanje pupoljaka.

Iako vinova loza može da podnese niske temperature, dug period sa minus deset ili dvanaest, mogao je da ošteti rodne pupoljke. Nije izvjesno šta zima još može da donese.

Ako je rodni pupoljak stradao od mraza, povećanjem temperatura, kažu agronomi, zelena boja iščezava i postaje tamniji ili braon. Slično se dešava i sa lastarom.

Posljedice neuobičajeno niskih temperatura i zaleđenog zemljišta, ako ih bude, vinogradarima će biti vidljive tek kada počne vegetacija.

Do tada, a da bi imali siguran rod grožđa, preporučuju agronomi, predviđene radnje treba da obavljaju pažljivo.

Izvor: RTRS