Turistička organizacija opštine Gacko završila je projekat izrade i štampanja mape grada i opštine.

Urađena je mapa grada na kojoj se nalaze svi bitni objekti i lokacije vezane za turizam, važni brojevi telefona kao i udaljenosti između gradova.Na mapi je zastupljen i tekst o atraktivnostima koje se mogu vidjeti i fotografije motiva vezanih za ovaj kraj.

Takođe, urađena je i mapa čitave opštine Gacko na kojoj se nalaze najbitnije turističke lokacije (crkve, stećci, jame, pećine, rijeke, izvori, jezera, planine..). Uz tekst sa širim informacijama i prikladnim fotografijama, karta obuhvata i kompletnu putnu i hidrografsku mrežu, visinske razlike, kote kao i pomenute turističke atraktivnosti.

Ovim projektom pokazano je da opština Gacko ima brojne komparativne prednosti u turizmu. Riječ je najviše o dobro očuvanoj i diverzifikovanoj resursnoj osnovi, koja omogućava različita turistička iskustva i doživljaje, prvenstveno u segmentu ruralnog, aktivnog, tranzitnog, izletničkog, kao i tzv, turizma specijalnih interesovanja (pjeešačenje, biciklizam, izučavanje pećina, lov i ribolov).

Pomenute mape možete pogledati na sajtu www.gackoturizam.com, a svi zainteresovani mapu mogu dobiti u kancelarijama Turističke organizacije.

Izvor: Opština Gacko