Vojno utvrđenje „Strač“ u Trebinju decenijama unazad je enigma koja interesuje brojne građane BiH i strane turiste.

 

Tvrđava „Strač“ je vojni objekat iz doba autrougarske monarhije. Građena je od 1910. do 1916. godine, sa ciljem zaštite Bokokotorskog zaliva, odnosno i priprema Austrougarske za rat nakon aneksije Bosne i Hercegovine. Bila je drugo po veličini austrougarsko vojno utvrđenje u ovoj monarhiji.

Objekti su imali ogromne profile železne konstrukcije od kojih je veliki deo posle Drugog svetskog rata u obnovi i izgradnji zemlje sa kule skinut i pretopljen. Ovaj fortifikacioni objekat bio je naoružan sa dve haubice 100 milimetara od sedam kilometara dometa i sa dva topa za ličnu odbranu, te sa 24 mitraljeza i 12 reflektora. Na vrhu ovog objekta su četiri čelične kupole, napola zidane, a napola gotovo uklesane u kamen. Kupole su teške oko 25 tona, od kojih su dve bile osmatračnice, a dvie su služile za haubice. One su izvučene, „poršeovim“ traktorom, a ne volovskim zapregama kako se mislilo.

Istraživanje je potvrdilo i da su u unutrašnjosti objekta vojnici imali agregat na dizel gorivo, ali i žičaru koja se koristila prilikom gradnje objekta, o čemu svedoče podaci iz Beča koje će trebati potvrditi.

Danas je veći deo objekta Strača, koji je imao od 50 do 60 prostorija za smeštaj vojske, urušen sam od sebe, a jedan deo je još očuvan pa je ono što se vidi najviše ruševina, osim jedne očuvane prostorije sa protivmitraljeskim štitom. Austrijski stručnjaci, preračunavajući ondašnje krune u današnju valutu evro, izračunali su da je gradnja ove tvrđave na Straču koštala 60 miliona evra.

Ovo mesto u Hercegovini ima ogromni turistički potencijal.

 

Video: M&P Adventure

Izvor: blic.rs