Одборници Скупштине града Требиња усвојили су извјештај о извршењу буџета за првих шест мјесеци, према коме је остварен суфицит од 5.207.171 КМ.
 

У том периоду укупни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину града Требиња износе 14.688.217 КМ, док су укупни буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину 9.481.046 КМ.

У овај суфицит су урачуната и кредитна средства од око три милиона КМ.

На сједници је истакнуто да је буџет града остварен са 64,5 одсто.

Начелник Одјељења за финансије Јелена Кулушић у образложењу је навела да су
остварени приходи у износу од 9.777.170 КМ, грантови 60.987 КМ и трансфери из земље у износу од 889.748 КМ.

Она је рекла да су примици за нефинансијску имовину 396.924 КМ, примици од задуживања 3.458.135 КМ, средства од отплате кредита за стимулативно запошљавање у износу од 24.438 КМ, остали примици 39.945 КМ и остали примици из трансакција са другим јединицама власти 40.870 КМ, што чини укупна консолидована средстава буџета од 14.688.217 КМ.

Од укупних расхода, који износе 9.481.046 КМ највише се односи на расходе за лична примања, а који су остварени са 50 одсто од годишњег плана.

Иако опозициони одборници нису имали никавих примједби на извршење буџета, ипак нису дали зелено свјетло приликом гласања за ову тачку дневног реда.

Скупштински одборници усвојили су одлуку о оснивању нове градске установе „Екологија и безбједност“ која ће бити надлежна за бригу о биљу на јавним зеленим површинама и заштиту животне средине.

Уведена је и такса на организовање масовних скупова, свадби и концерата, у износу од 500 КМ дневно, а повећена је и тарифа комуналне таксе за кладионице, лутрије и игре на срећу са досадашњих 2.000 на 5.000 КМ.

Новом одлуком омогућено је да се потрошачима у стамбеним зградама убудуће потрошња воде обрачунава појединачно и фактуре испостављају власницима станова, уколико су регистровали заједнице етажних власника.

Усвојен је и извјештај о раду Аграрног фонда града Требиња.

 

 

Срна / Радио Требиње