Служба за заједничке послове институција БиХ без икаквог конкурса запослила је 70 особа на одређено вријеме, од којих је накнадно путем пет јавних огласа 42 особе примила на неодређено.

 Вијеће министара Босне и Херцеговине донијело је мораториј на запошљавање у државним институцијама у септембру 2015. године на 22. сједници.
Државни апарат у БиХ носи епитет највећег у Европи, а извјесно је да из године у годину не долази до смањења броја запослених у државним институцијама.

Финансијски извјештај о пословању Службе за заједничке послове институција БиХ за 2015. годину показао је да укупно остварене бруто плаће и накнаде из плаћа износе 6.710.880 КМ, од чега се на нето плаће и накнаде односи 3.950.483 КМ, а на порезе и доприносе 2.760.397 КМ.

Како наводе из Уреда за ревизију институција БиХ, 31. децембра 2015. године Служба је имала 434 запослена, од чега је 23 запослених на одређено вријеме.

Додају да је током године 70 особа било ангажовано на одређено вријеме на основу чланка 9. Закона о раду у институцијама БиХ којим је дефинисано да се јавни оглас не расписује за пријем у радни однос запосленика на одређено вријеме до три мјесеца, када због хитности обављања посла, изненадног повећања обима посла и изненадне одсутности запосленика није могуће правовремено провести јавни оглас.

„То су углавном особе које су и у претходној години биле ангажоване на одређено вријеме. Од овог броја, 42 особе су након пет јавних огласа примљене у радни однос на неодређено, док остали још увијек имају статус запослених на одређено вријеме“, пише у Извјештају.

Ревизори истичу да су нова запошљавања извршена углавном за потребе опслуживања зграде Предсједништва БиХ, што је одобрено одлуком Вијећа министара БиХ из 2014. године.

„Остале особе које су и даље остале по уговорима на одређено вријеме су ангажоване због повећаног обима посла те ради замјена стално запослених који су на боловању. За 10 особа је престао радни однос, од чега је један споразумни раскид уговора, један усљед смрти запосленог и осам ради одласка у пензију. Такођер је 18 запослених интерно премјештено на друго радно мјесто у оквиру истог или већег платног разреда“, пише у Извјештају.

Како се наводи, током године су периодично исплаћиване стимулације за запослене на основу појединачних рјешења директора, а на приједлог руководиоца организацијске јединице.

„Стимулације су обрачунате и исплаћене у износима од 20 посто, 30 посто и 35 посто због повећаног обима посла, квалитетног извршавања задатака те рада у комисијама за јавне набавке, а у складу с Одлуком о критеријима за одобравање новчане награде стимулације запосленима у Служби“, наводе ревизори.

Нето исплате по овом основу износе 72.480 КМ те је утврђено како појединачне исплате нису прелазиле 20 посто годишње основне плаће запосленог, односно 2,5 посто од укупних годишњих нето плаћа запослених који имају право на исплату стимулације, како је то регулисано Законом о плаћама у институцијама БиХ.

Подсјећамо, Министарство правде БиХ још 2013. године формирало комисију која је требала преиспитати огромни апарат државних упосленика у нашој земљи јер је број запослених у 75 државних институција премашио 22.000 људи.

Према посљедњим подацима из Вијећа министара БиХ, а који се односе на ову годину, у државним инсититуцијама запослено је укупно 22.412 особа. Од тога, путем јединственог рачуна трезора, исплаћују се 9.725 плаћа припадницима Оружаних снага БиХ и 12.687 плаћа запосленицима бх. институција.

Извор: klix.ba