Foto: Hercegovina Promo

Koji pop je zaslužan za ime ovog polja nezna se pouzdano, ali se zna da je Popovo polje jedna od najplodnijih podloga u jugoistočnoj Evropi. Zauzima površinu od 45,9 km² i pruža se na dužini od 31 kilometra, dok je široko u prosjeku oko 1,5 kilometar. Polje je u potpunosti okruženo planinama, a dolinom teče rijeka Trebišnjica. Na obodu se nalazi i pećina Vjetrenica. Klima Popovog polja je sredozemna sa žarkim i suvim ljetima.