Na današnji dan se proslavljao dan Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u čast Drugom zasjedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) koje je održano 29.novembra 1943. godine u Jajcu.

Hit Zabranjenog pušenja iz 1987. godine sa albuma „Pozdrav iz zemlje Safari“ sa nešto promjenjenim video materijalom koji evocira uspomene iz bivše nam države.