Vlada Republike Srpske (RS) uputila je na usvajanje parlamentu Nacrt zakona o zaštiti zdravlja stavnovništva od duvanskih proizvoda, u kojem se poziva na iskustva iz drugih zemalja, koja ukazuju da zabrana pušenja na javnim mjestima ne utiče negativno na poslovanje ugostiteljskog sektora.

Poslanici će se o ovom zakonu, kojim se zabranjuje pušenje u svim zatvorenim prostorima, te na određenim otvorenim prostorima na kojima se okuplja veći broj ljudi, ograničava prodaja duvana, duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, ali i definišu kaznene odredbe za nepoštivanje zakona u iznosu od 100 do 15.000 KM, izjasniti na sjednici 6. februara.

Novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazniće se za prekršaj pravni subjekt ako postavi pepeljare i druge posude namjenjene za odlaganje pepela u javnom prostoru na kojem je po ovom zakonu pušenje zabranjeno ili na prodajnom mjestu ne postavi vidno upozorenje o zabrani prodaje duvana, duvanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje osobama mlađim od 18 godina.

Zakonom je predviđeno da će samo u dva slučaja biti omogućeno pušenje u određenim ustanovama i to u namjenskim prostorijama.

-Ukoliko zdravstvene indikacije ukazuju na potrebu pacijenta za pušenjem, u stacionarnim zdravstvenim ustanovama koje se bave liječenjem mentalnih oboljenja, može se dozvoliti pušenje pacijentima u prostorijama namijenjenim za to i u kazneno-popravnim ustanovama za osuđene osobe samo u prostoriji namijenjenoj za pušenje – predviđeno je ovim zakonom.

Između ostalog, definiše se i da će biti zabranjeno korištenje termina „light“, „super light“, „ultra light“, „slim“, „full flavour“, „extra“, „ultra“ i sličnih termina na zbirnim i pojedinačnim pakovanjima duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

Nacrtom se zabranjuje i korištenje određenih materija u proizvodnji duvana, duvanskih i ostalih proizvoda kao što su vitamini, arome i drugi aditivi, čijom bi se primjenom stvarala slika da se radi o manje štetnom ili čak korisnom proizvodu.

Vlada će, ukoliko zakon bude usvojen u ovoj formi, na prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite imenovati Komisiju za kontrolu duvana, duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje u RS, a nadzor nad njegovom primjenom obavljaće komunalna policija, inspekcija rada, prosvjetna, tržišna i zdravstvena inspekcija.

U obrazloženju su naveli da je osnovni razlog za usvajanje zakona podizanje svijesti i promjene ponašanja i praksi u vezi sa štetnošću pušenja te unaprijeđenje zdravlja stanovništva u RS.

-Na osnovu informacija Svjetske zdravstvene organizacije, duvanska industrija predstavlja prijetnju održivom razvoju zemlje, naročito zdravlju i ekonomskoj dobrobiti građana. Upotreba duvana i duvanskih proizvoda značajno košta ekonomije, prije svega kroz smanjenje produktivnosti radnika i povećanje troškova zdravstvene zaštite – navedeno je u Nacrtu zakona o zaštiti zdravlja stavnovništva od duvanskih proizvoda u RS.

 

Izvor: FENA ; Foto: google.com