Na interni poziv radnicima koji žele dobrovoljno da se prijave za prekid radnog odnosa uz stimulativnu otpremninu prijavilo se  978 zaposlenih u pet elektrodistributivnih preduzeća. 

Prvi poziv završen je u petak (21. februar)  u 16. časova, a najveće interesovanje za doborovoljni odlazak  iz elektroenergetskog sektora bilo je u ZP “Elektrokrajina”, gdje je  prispjelo 555 prijava zaintereovanih radnika. U ZP “Elektro Bijeljina” se za stimulativnu otpremninu prijavio 251 zaposleni, u  ZP “Elektrodistribucija Pale” 88, a u ZP “Elektro – Hercegovini” 56 zaposlenih.

I u ZP “Elektro Doboj” koji nema viška radnika želju da uz stimulativnu otpremninu napusti preduzeće iskazalo je 28 zaposlenih.

U sklopu reorganizacije Elektroprivrede Republike Srpske, u distributivnim preduzećima procijenjen je višak od 15 odsto zaposlenih, odnosno oko 600 radnika. Procjenjeno je da će otpremnine distributivna preduzeća koštati  ukupno 27 miliona KM.

U narednih nekoliko dana  slijedi analiza prijava i formiranje  rang lista kandidata u sladu sa Pravilnikom o stimulativnoj otpremnini i naknadi za socio – ekonomsko zbrinjavanje radnika u procesu optimizacije broja zaposlenih u elektrodistributivnim preduzećima.

Pravilnikom su precizno utvrđeni uslovi za ostvarivanje prava na stimulativnu otpremninu i naknadu za ekonomsko – socijalno zbrinjavanje, te način utvrđivanja iznosa stimulativne otpremnine.

To znači da sve prijave zaposlenih neće biti uvažene, kako iz razloga neugrožavanja procesa rada, tako i zbog ograničenog iznosa novca namijenjenog za ovaj poziv.

Na ovaj način biće ostvareni bolji uslovi za rad u narednom peridu, a MH “ERS” će zadržati stabilnost i obezbijediti napredak u poslovanju distributivnih preduzeća.

 

Izvor: ATV