Savjet ministara u tehničkom mandatu je na vanrednoj telefonskoj sjednici utvrdio Prijedlog sporazuma o zajmu od 15 miliona evra za projekat „Rehabilitacija i modernizacija Pumpno-akumulacione hidroelektrane `Čapljina`“, radi zamjene dotrajale opreme i modernizacije postrojenja starog 40 godina.

Riječ je o sporazumu između Njemačke razvojne banke (KFV) i BiH, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, Federacije BiH, koju predstavlja federalno Ministarstvo finansija i Elektroprivrede „Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ iz Mostara – agencija za izvršenje projekta, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Očekuje se da će rehabilitacijom i modernizacijom biti povećana proizvodnja električne energije, kao i raspoloživost hidroelektrane za pružanje pomoćnih usluga elektroenergetskom sistemu BiH i bloku Srbija/Hrvatska/BiH.

Indirektne koristi od ovog projekta imaće lokalna zajednica, kao i svi korisnici elektroenergetskog sistema u BiH, ističe se u saopštenju.

Prijedlog sporazuma će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Rok otplate je 15 godina, uključujući pet godina grejs-perioda.

 

Izvor: Srna