Uzeću sve na svoja leđa
i robu od svile i blatnjave dronjke –
nauči čovjek da ga manje vrijeđa
to što nije ni on bez greške.

Voljeću život koji mene voli
i onda kad bih drugačiji za sebe htjela –
život zna nekad da zaboli,
ali mnogo je lakše kada si zrela.

Uzeću sve što želim da imam,
biću sve što želim da budem –
ali sam naučila da trebam da sanjam
ono što mogu na javi i da stignem.

 Autor: Mira Borovčanin