Влада Републике Српске усвојила је данас Мјере за ублажавање утицаја суше на пољопривредну производњу, које је предложило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Овим мјерама ће, између осталог, бити обезбјеђено пет милиона КМ за суфинансирање набавке опреме за наводњавање. Усмјеравање додатних средстава од пет милиона КМ само је једна од мјера које је предложило ресорно Министарство, а којом ће пољопривредницима бити обезбијеђено 40 одсто фиксног поврата средстава у односу на трошкове инвестиције која се односи на набавку опреме за наводњавање.

Међу усвојеним мјерама је и усмјеравање додатних пет милиона КМ за подршку новом циклусу производње. Ова мјера ће се реализовати тако што ће бити повећан регрес за дизел за 20 одсто, односно са 100 на 120 литара по хектару обрадивих површина, а биће финансирана и набавка регресираног ђубрива од 150 килограма по хектару обрадивих површина.

Укупно за ове двије мјере биће обезбијеђено 2.625.200 литара дизела и 19.689.000 килограма ђубрива, а према евдиенцијама Министарства овим мјерама биће обухваћено 25.670 пољопривредних газдинстава које имају активан статус у Регистру пољопривредних газдинстава.

Осим тога, закупци и концесионари пољопривредног земљишта у својини Републике Српске имаће право на поврат 50 одсто плаћеног износа за закупнине и концесионе накнаде за 2018. годину. Ова мјера односиће се на 361 корисника, а укупно умањење обавезе износило би 788.989 КМ.

Биће финансирани и трошкови појачаног испитивања узорака свјежег млијека и хране за животиње на појаву мико-токсина.

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске биће задужена да размотри могућност репрограмирања кредитних обавеза и продужења грејс периода за субјекте у пољопривреди и прехрамбеној индустрији који су корисници директних пласмана ИРБ-а, а Влада је сугерисала свим пословним банкама да ревидирају кредитне обавезе субјеката у пољопривреди имајући у виду тешку пољопривредну сезону.

Покренута је и иницијатива за смањивање цијене прикључка за наводњавање на електро-дистрибутивну мрежу и цијене електричне енергије која се користи за наводњавање.

Предложено је и увођење нове мјере-подстицаја за изградњу зимских мини-акумулација у увалама за подручја без водотокова и ниског нивоа подземних вода, те повећање обухвата осигурања у сектору пољопривреде.

Међу мјерама које је данас усвојила Влада наведено је и да су у цјелости измирене обавезе по основу подстицаја за 2016.годину, за текућу годину је исплаћено око 24 милиона КМ, док ће у наредном периоду бити исплаћен остатак како би аграрни буџет за ову годину већ сада био реализован у износу од 50 одсто.

Извор: РТРС