Turistička organizacija Grada Trebinja izradila je virtuelnu prezentaciju Panorama grada Trebinja. Ovo je jedan nov i savremen način prezentovanja Trebinja, a sve s ciljem bolje informisanosti turista.
Virtuelna prezentacija sačinjena je od 28 tačaka 3D formata koje obuhvataju najatraktivnije lokacije u gradu na Trebišnjici, urađene po posljednjim standardima u domenu virtuelnog svijeta sa pregledom od 360 stepeni iz tačke gledanja, kako bi se na najbolji način izrazila ljepota snimljenog prostora.

Laganom i spontanom „šetnjom“, pruža se mogućnost turistima da slikom dožive Trebinje i sve ono što ga čini značajnim i atraktivnim.

Virtuelna prezentacija možete pogledati na internet stranici Turističke organizacije putem linka:

PANORAMA TREBINJA