Vino kao simbol Isusove krvi koristi se u proslavljanju Slave (krsnog imena) i to prilikom sečenja kolača i služi se sa žitom. To može biti jedan od izbora koje piće poneti domaćinu. Obično se uzima crveno vino, mada možete uzeti i neko drugo. Nema posebnih pravila.

 

Moderna vinarija u okviru hercegovačkog manastira Tvrdoš, u obliku u kakvom je vidimo danas, rezultat je napora monaha da viševekovnu tradiciju proizvodnje vina u ovom manastiru sačuvaju od zaborava.

 

manastir tvrdoš
Manastir Tvrdoš

Radeći dugo sa vrancem i autohtonom sortom žilavka, i etablirajući se sa Tvrdoškim crnim vinom, u poslednje vreme podižu i velike zasade internacionalnih sorti, čime pokazuju da su spremni i da prate savremene tržišne trendove.

Proizvodnja vina neraskidivi je deo tradicije srpskih manastira vekovima unazad, a monasi manastira Tvrdoš, predvođeni igumaom Savom, rešili su da manastirsko vinarstvo predstave široj publici i u drugačijem svetlu.

693963_tvrdot-vranac_ff 693962_tvrdot-ilavka_ff

 

Žilavka i Vranac, odnosno Tvrdoško crno, rezultat su posvećenosti i umerenosti u spoju bogate tradicije, savremene tehnologije i blagodeti podneblja koje nose Trebinjsko i Popovo polje.

 

Pri obilasku manastira Tvrdoš, smeštenog podno planina uz samu Trebišnjicu, monasi će vas provesti kroz stari, kameni podrum, ispunjen stoletnim hrastovim bačvama u kojima sazrevaju bogata vina od vranca. Tu ćete uočiti i tragove podruma u kojima je tvrdoško vino čuvano još u XV veku. Na desetak metara dalje, ukopan je novi podrum, opremljen najmodernijim tehnološkim rešenjima za proizvodnju vina najvišeg kvaliteta, ali sa savršenom merom uklopljen u postojeći kompleks. Visinska razlika postojećih nivoa omogućuje i gravitacioni transport vina u procesu prerade, što proizvodni koncept Tvrdoša čini kompletnim.

vinograd tvrdoš

Vinogradi iz kojih dolazi grožđe smešteni su u dva kraška polja nadomak Trebinja. U Trebinjskom polju nalazi se sedamdeset hektara starih zasada vranca, dok su monasi podigli šezdeset hektara novih vinograda u Popovom polju. Premda izrazita submediteranska klima i kamenito tlo posebno pogoduju autohtonoj žilavki i vrancu za koji mnogi tvrde da potiče baš iz ovih krajeva, u novim vinogradima posađeni su i šardone, merlo, kaberne i sira.

 

Ovakav sortiment dokazuje opredeljenje da se već i u samim vinogradima ostvari spoj autohtonog i internacionalnog, tradicije i modernog, a ta simbioza daje Tvrdošu dodatni kvalitet.

Izvor: blic.rs