U Mostaru je počela s radom Prosvjetina škola srpskog jezika, istorije i kulture. Dopunska nastava izvodiće se za stotinak srpske djece i omladine, koja ove predmete ne mogu pohađati u redovnom školovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Škola je od velike važnosti za srpsku zajednicu u Mostaru, jer učvršćuje nacionalni i kulturni identitet Srba u dolini Neretve.

Vladičanski dvor ponovo će svake subote vrvjeti od djece i omladine, željne znanja i druženja sa vršnjacima. Svake druge subote časovi srpskog jezika, istorije i muzike, a u pauzama predavanja poznatih ličnosti iz različitih oblasti, dovoljan su razlog za polaznike, da se i ove godine odluče za dopunsku nastavu.

Roditelji su više nego zadovoljni što mostarska Prosvjeta već pet godina pokreće dopunsku nastavu iz grupe predmeta, koju njihova djeca ne mogu pohađati u redovnom školovanju. Kažu-naučiće svoj jezik, pismo, ko su i odakle su.

– Moj sin je prvačić i ovo će nam mnogo značiti, jer kad sam ja pohađala školu u Mostaru bila sam uskraćena da naučim ćirilicu tako da sam baš srećna što će moj sin da je uči – istakla je Bojana Anđelopolj.

Sa polaznicima škole radiće stručni predavači i profesori srpskog jezika, istorije i muzike. Velika je obaveza i izazov, ističu, organizovati zanimljiv i poučan plan i program rada.

– Mislim da je to od ogromne važnosti jer se istorija najviše zloupotrebljava i postaje oruđe politika. Srpska istoriografija, najnaučnija je u čitavoj istorigrafiji južnoslovesnkih naroda. Gledajući dokumente, arhive, nemamo od čega da bježimo, šta da prikrivamo, čega da se stidimo, vratimo se zato izvorima – smatra Vuk Bačanović profesor istorije.

Časovi počinju ovog vikenda i trajaće do juna naredne godine. Na kraju ove škole nema zaključnih ocjena, ali će biti nagradnog putovanja za sve polaznike i profesore. Znanje će sigurno steći, a za interesovanje i predanost već imaju odličan pet.

 

Izvor: RTRS