Na Medicinskom fakultetu u Foči, u toku je trodnevna Škola kliničkih vještina, koja je osim studenata ovog fakulteta okupila i njihove kolege iz Kosovske Mitrovice i Novog Sada.

Učesnici će u više radionica učiti o osnovama hirurgije, trauma pregledima, oživljavanju odraslih pacijenata i novorođenčadi i vađenju tečnosti iz kičmenog kanala. Organizatori iz Studentskog parlamenta Studentskog doma u Foči, ističu da će se učesnici uz podršku Medicinskog fakulteta i Univerzitetske bolnice Foča, upoznati sa osnovnim kliničkim vještinama koje svaki budući ljekar treba da posjeduje, a na neki način se zanemaruju u nastavi.

– Škola broji 50 učesnika. Iz Foče dolazi 35, i ostatak je iz Novog Sada i Prištine – kaže Nemanja Ilić, zamjenik predsjednika Studentskog parlamenta Studentskog doma u Foči.

Dejan Bokonjić, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Istočnom Sarajevu, naglašava važnost ovakvih projekata.

– Ovo je nešto što je zaista pohvalno i što će im dati znanja o vještinama koje će im kasnije trebati u praksi – istakao je Dejan Bokonjić.

Izvor: RTRS