Tri statističke institucije u Bih su počele s anketom koja će obuhvatiti skoro 60.000 domaćinstava. Cilj je da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka, kao i njihovo dalje usklađivanje sa evropskim standardima. Anketari u Republici Srpskoj zakucaće na vrata 30.000 hiljada domaćinstava u 51 jedinici lokalne samouprave.

Ako vam u naredna 22 dana neko zakuca na vrata riječ je o jednom od 42 anketara Zavoda za statistiku Republike Srpske koji prikupljaju podatke radi izrade uzorka koji Zavodu služi za izradu anketnih istraživanja o radnoj snazi, potrošnji domaćinstva i slično.

–  Popisivanje traje od danas pa u naredna 22 dana u periodu do 21 čas. Domaćinstva mogu odbiti popisivanje, ali apelujemo na njih da to ne rade s obzirom da korist od anketiranja neće imati samo statističke institucije nego cijelokupna zajednica u Republici Srpskoj, BiH – istakao je Ognjen Ignjić, portparol Zavoda za statistiku Republike Srpske.

U prvom kvartalu biće obuhvaćeno oko 30.000 domaćinstava u 51 jedinici lokalne samouprave u Srpskoj. Domaćinstva su izabrana na slučajnom uzorku prema podacima iz popisa 2013. godine. Svi podaci su povjerljivi i prikupljaju se u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske.

– Anketa sadrži 13 pitanja kao što su podaci o imenui prezimenu, datumu rođenja, polu, obrazovnim karakteristikama, broju članova domaćinstva, nastanjenosti ili nenastanjenosti objekta i sličnio – dodao je Ignjić.

Paralelno sa Srpskom, i u Federaciji će biti anketiran isti broj domaćinstava. Prvi put anketari na teren izlase sa laptopima.

– Na terenu koristimo aplikaciju, naši anketari imaju laptope i automatski unose podatke u aplikaciju tako da na dnevnoj bazi imamo sve što su oni popisali na terenu – istakla je Mirsada Adembegović iz Agencije za statistiku BiH.

Honorare za anketare, troškove rada na terenu, nabavku laptopa i drugo, finansirala je Delegacija Evropske unije u BiH. Projekat anketiranja trajaće tri godine.

Izvor: RTRS