Granična policija (GP) BiH evidentirala je veći broj slučajeva prilikom graničnih provjera državljana Bosne i Hercegovine koji su mijenjali ime ili prezime, a nisu zamijenili važeće putne isprave.

S tim u vezi, iz GPBiH obavještavaju građane da su nakon promjene imena ili prezimena, u skladu sa zakonskim propisima, obavezni zamijeniti lične dokumente te da se putne isprave sa starim podacima ne mogu koristiti za prelazak državne granice.

„Apelujemo na građane da prije planiranog putovanja zamijene dokumente u cilju izbjegavanja bespotrebnih zadržavanja na prelazima i drugih neugodnosti prilikom prelaska državne granice“, saopšteno je iz Granične policije BiH.

Izvor: 6yka.com