Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ данас је у Сарајеву усвојила рјешење којим се предвиђа да се РТВ такса убудуће наплаћује путем рачуна за електричну енергију, умјесто досадашњег, путем телеком оператера, али да би оно ступило на снагу, потребно је да га усвоје оба парламентарна дома.

 

Разматрајући амандмане на Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном РТВ систему БиХ, Комисија је усвојила и амандман којим се одређује да се средства прикупљена од РТВ таксе дијеле тако да БХРТ-у припадне 40 одсто, а РТРС-у и ФТВ-у по 30 одсто, што је у складу са усаглашеним ставом Управног одбора Јавног РТВ система.

Према досадашњем моделу расподјеле РТВ таксе, БХРТ-у припада 50 одсто, а ентитетским емитерима по 25 одсто прикупљених средстава.

Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о Јавном РТВ систему БиХ са усвојеним амандманима које је предложила група посланика предвиђено је да остане на снази модел према којем се приходи од маркетинга јавних РТВ сервиса уплаћују на јединствени рачун.

Примјена овог закона, уколико га усвоје Представнички и Дом народа Парламентарне скупштине БиХ, била би ограничена на 12 мјесеци, а уколико у том року не буде усаглашен и донијет нови закон који би трајно ријешио питање финансирања јавних РТВ емитера, његова примјена би била настављена и након тог времена.

Једним од амандмана у предложеном закону брише се одредба којом је била предвиђена могућност да ентитети и Брчко дистрикт оснују фондове из којих би се финансирали јавни РТВ сервиси.

Извор: РТРС