Прозвођачи у Републици Српској ускоро ће имати могућност да означе производе које у себи не садрже никакав облик генетски модификованих организама /ГМО/ са ознаком “без ГМО”, те на тај начин сертификују њихов квалитет и остваре одређене бенефите.

Из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске истичу да фирма за око година дана може да дође до ознаке “без ГМО” на основу смјерница за означавање и контролу производа.

У Министарству наводе да ове смјернице не представљају обавезу, али да обезбјеђују да се сертификује производња да у њој није коришћен ГМО.

“Овакви производи добијају ову ознаку и посебну рекламу од фирми које уведу овај стандард, јер многи купци желе да купе производе који су обиљежени овом ознаком”, речено је  у ресорном министарству.

Из Министарства напомињу да је усвајање смјерница за обиљежавање производа ознаком “без ГМО” полазна тачка за производњу хране са генетски немодификованим организмима и за увођење вјеродостојних информација за потрошаче на крајњем производу на основу транспарентних, упоредивих и поузданих критеријума.

У складу са смјерницама руководиоци и привредни субјекти треба да доставе документацију у вези са припремом, третирањем, прерадом и мијешањем хране или хране за животиње којом се потврђује да су испоштовани прописани захтјеви у погледу коришћења ове тврдње.

“Одговарајућа документација укључује обавезујуће изјаве снабдјевача сировинама о испуњавању предуслова за обиљежавање, извјештаје о анализама или документацију која с довољном сигурношћу показује да су испуњени предуслови за обиљежавање, као и сертификат за сваку критичну компоненту”, навели су из ресорног министарства.

Све наведене активности руководилаца и привредних субјеката контролише акредитовано сертификационо тијело, а усклађеност са смјерницама контролише се у свим фазама производње, прераде и дистрибуције производа.

Агенција за безбједност хране БиХ у мају је донијела смјернице које прописују означавање и контролу хране са ознакама “без ГМО”.

Анкете су показале да је 90 одсто од више од 1.000 анкетираних потрошача у БиХ изразило жељу да свако појединачно паковање млијека, јаја или меса садржи информацију о томе да ли су животиње у исхрани користиле храну са или без ГМО, те вјерују да имају право на такву информацију.

Из Министарства наводе да је мљекара “Цеље”, од увођења ознаке “без ГМО” на своје производе, увећала производњу за 54 одсто.

Извор: atvbl.com