Iz Poreske uprave Republike Srpske (RS) upozorili su danas da će tokom decembra intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati poreza na nepokretnosti, koristeći sve zakonski raspoložive mjere, od blokada računa, zapljene pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu kao krajnje mjere naplate ovog opštinskog prihoda.

 

 

Pozvali su sve poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire drugu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2015. godinu, kao i eventualno još uvijek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina.

U saopštenju Poreske uprave podsjećaju da je propisani rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti 31. decembar 2015. godine.

„Svim vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti, iznos će biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate“, ukazuju poreznici.

Takođe, pozivaju i sve one koji još uvijek nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi s obračunatim kamatama i novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za fizičke osobe, te od 1.000 KM do 3.000 KM za pravne subjekte, po neprijavljenoj nepokretnosti.

Izvor: Nezavisne novine