„Elektroprivreda Republike Srpske“ ima ozbiljne investicione planove u ovoj godini u kojoj će uložiti skoro 500 miliona KM u postojeće objekte i izgradnju novih, a veliku pažnju posvetiće i ekologiji, rekao je izvršni direktor za tehničke poslove ERS Maksim Skoko.

On je naveo da je 280 miliona KM planirano za nove objekte, među kojima su najznačajniji hidroelektrana (HE) „Dabar“, vjetropark „Hrgud“, HE „Bočac dva“, te investiranje u aktivnosti u vezi sa HE „Buk Bijela“ i termoelektranu (TE) „Gacko 2“.

Skoko je dodao da će značajnija sredstva biti uložena u remont TE „Gacko“ koji se očekuje u aprilu, kao i u distributivnu mrežu na teritoriji Republike Srpske.

Iako ne donosi profit, velika ulaganja planirana su u ekološke sisteme, a najveća pažnja usmjerena je na TE „Ugljevik“.
– Investiranje u ekologiju je neophodno. Najveća investicija odnosi se na odsumporavanje TE „Ugljevik“, nakon čega će ona steći uslove za dugotrajan rad i u potpunosti će moći da radi u skladu sa evropskim ekološkim standardima – kaže Skoko.

 

Izvor: Glas Srpske