Uprava za indirektno oporezivanje BiH će od 15. maja 2019. godine krenuti u pojačane kontrole obveznika koji se bave ugostiteljstvom u BiH.

Razlog za pojačane kontrole kod obveznika u ovoj oblasti su analize koje je uradila UIO, a koje su pokazale određene nelogičnosti.

– Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića je jedna od značajnih privrednih grana u BiH, posmatrajući sa aspekta broja obveznika koji se bave ovom djelatnoošću. U sistemu PDV-a u BiH je ukupno 2.134 registrovana poreska obveznika iz ove oblasti, što čini oko 4,6 odsto ukupnog broja registrovanih poreskih obveznika koji su podnosili PDV prijave u 2018. godini.

Nasuprot tome, analizirajući ovu oblast iz ugla prijavljenog prometa u PDV prijavama, utvrđeno je da ova djelatnost ima veoma nisko učešće u ukupnom prijavljenom prometu, od svega 0,57 odsto.

Takođe, stavljanjem u odnos broja registrovanih obveznika za PDV i prijavljenog prometa, dobija se izrazito negativan koeficijent korelacije koji determiniše najmanji promet po obvezniku upravo u ovoj djelatnosti – navode iz Uprave za indirektno oporezivanje.

Kako ističu, ove analize, te razna druga saznanja, iskustva i podaci, ukazuju na širok dijapazon mogućih poreskih prevara, a rizici koji se ističu u ovom području su izbjegavanje registracije za PDV, neprijavljivanje prometa, dominantno učešće gotovinskih tokova, manipulacije u vezi sa odbijanjem ulaznog poreza, nezakonita proizvodnja i promet akciznih proizvoda i slično.

– Pozivamo sve poreske obveznike u ovoj oblasti da još jednom sami prekontrolišu svoje PDV prijave koje su ranije predali i da li su prijavili sav ostvaren promet i pravilno obračunali svoju PDV obavezu. Ako otkriju neke greške, pozivamo ih da sami podnesu izmijenjene PDV prijave, kako bi u potpunosti ispunili svoju zakonsku obavezu i na taj način izbjegli kazne u procesu kontrola – saopštili su iz UIO BiH.

Izvor: Srpska info