Udruženje dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica Trebinje uz podršku kompanije Novo Nordisk Pharma doo organizuje edukativno predavanje na temu „Moj život s dijabetesom“s ciljem prevencije komplikacija dijabetesa kroz edukaciju.

 
Predavanje će održati Regionalni koordinator za dijabetes Republike Srpske, endokrinolog dijabetolog dr Slavica Turanjanin 22.marta.2016.godine u maloj Sali HET-a sa početkom u 18 časova.

Edukativno-interaktivno predavanje dijabetologa će sigurno rezultirati unapređenju svijesti i znanja o značaju i načinima dobre kontrole glikemije u prevenciji komplikacija dijabetesa kod velikog broja osoba sa dijabetesom, kao i informisanju široke javnosti o dijabetesu i njegovim komplikacijama, koje se mogu spriječiti ili značajno odgoditi.

Nakon predavanja svim učesnicima će biti podijeljen edukativno-informativni materijal i CD-Moj život s dijabetesom.

 

Udruženje dijabetičara Trebinje, Foto: Arhiva HP