U Trebinju je juče održana sjednica Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske. Sa predstavnicima lokalnih uprava razgovarala je i ministarka lokalne uprave i samouprave Republike Srpske, Lejla Rešić.

Trebinjsko zasjedanje obilježili su razgovori o izmjenama zakona o Pravobranilaštvu i Inspektoratu, ali i problemima malih i nerazvijenih opština u Srpskoj. Poseban akcenat bio je na funkcionisanju lokalnih zajednica, koje se suočavaju sa finansijskim problemima. Problem koji će Trebinje morati da riješi do juna 2019. godine je višak zaposlenih u lokalnoj administraciji. O tome je ministarka Rešić razgovarala sa gradonačelnikom Lukom Petrovićem.

Zahtjev da Vlada Republike Srpske poveća izdvajanja za lokalne zajednice kroz povećanje koeficijenta za raspodjelu PDV-a pominjao se i na trebinjskom zasjedanju. U Savezu tvrde da će uskoro donijeti novo rješenje, a u Vladi Srpske da će prihavtiti samo jednoglasnu odluku Saveza o tom pitanju.

– Mi imamo radnu grupu koja treba da dadne prijedlog. Bilo je jedno rješenje od 2009. do 2016.. a do kraja godine očekujemo novo – kaže predsjednik Predsjedništva Saveza opština i gradova Srpske Ljubiša Ćosić.

– Nije dosad bilo jedinstvene odluke jer nije lako usaglasiti sve interese svih lokalnih zajkednica – naglasila je ministarka lokalne uprave i samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.

Minstarka Rešić najavila je da će se u svim lokalnim zajednicama u Srpskoj sagledati rezultati rada u prethodnoj godini i primjena novog Zakona o lokalnoj samopravi. Najavljene su izmjene u Pravobranilaštvu RS, pa kojima će i lokalne zajednica dobiti pravobranioca. S druge strane, u Inspektoratu se uvode racionalizacija i efikasnije metode rada.

– Dualni sistem uvodimo, bolju koordinaciju rada i da može jedan inspektor raditi u dvije opštine, jer regije su nam sve malobrojnije sa manje ljudi, tako ćemo smanjiti troškove i biti efikasniji – izjavio je direktor Inspektorata Republike Srpske Predrag Tomić.

Republika Srpska bi trebalo prvi put da dobije i turističkog inspektora, što je posebno značajno za Trebinje i hercegovačku regiju. U ovoj lokalnoj zajednici do juna 2019. godine moraće riješiti pitanje viška radnika u gradskoj administarciji.

– Odvojiti Civilnu zaštitu i one dijelove uprave koji nisu menadžerski, ali anravno u tom slučaju ostaje neriješeno pitanje plata jer je veliki udio u budžetu oko 50’% na plate – kaže gradonačelnik Trebinja Luka Petrović.

– Nije cilj otpustiti ljude nego kroz reorganizaciju samozapošljavanje, otpremninama rješavati višak – dodala je ministarka lokalne uprave i samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.

Analizirana je organizacija i funkcionisanje sistema zaštite i spasavanja, kao i rješavanje pitanja smještajnih kapaciteta za raseljena i izbjegla lica, koja su pod upravom resornog ministarstva.

Izvor: RTRS