U Republici Srpskoj je od danas oko 300 lijekova komercijalnih naziva s Listi lijekova, koji se izdaju na recept Fonda zdravstvenog osiguranja RS, jeftinije u prosjeku za oko 14,5 posto.

To znači da će osiguranici koji nisu oslobođeni plaćanja participacije izdvajati manje novca za ove lijekove.

Naime, Fond je uspio u pregovorima s faramceutskim kućama da znatno snizi cijene lijekove, posebno onih koji se nalaze na Listi B gdje je veće učešće osiguranika, odnosno gdje participacija za lijekove iznosi 50 posto.

Recimo, jedan od najpropisivanijih lijekova sa Liste B „kvinakril“ od 20 mg (za povišen krvi pritisak) od danas je jeftiniji za 44,6 odsto. To znači da će sada osiguranici za ovaj lijek plaćati participaciju 4 KM, dok su ranije, prije usvajanja novog cjenovnika za participaciju izdvajali 7,2 KM.

Osim ovoga, smanjene su, između ostalih, cijene lijekova za srčana oboljenja, dijabetes tipa 2, osteoporozu, depresiju, hroničnu opstruktivnu bolest pluća, za povišen očni pritisak i drugo.

Inače, trošak Fonda za lijekove na recept u prošloj godini iznosio je oko 66,9 miliona maraka i manji je, kako je saopćeno, za oko devet posto u odnosu na 2012. godinu.

Izvor: Nezavisne novine