U okviru prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Hrvatske kroz IPA Prekogranični program do sada je ostvareno nekoliko značajnih projekata, koji su donijeli korist lokalnim zajednicama.

U pripremi su i novi projekti u aktuelnom budžetskom periodu EU od 2014. do 2020.

IPA programom Evropske unije finansirana su 44 projekta u okviru prekogranične saradnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine od 2007 do 2013. godine. Sredstva su omogućila nova radna mjesta i ekonomski rast razvojem preduzetništva, zaštite životne okoline, socijalnog uključivanja, turizma i drugih oblasti.

Nove mogućnosti i više sredstava otvara trilateralni Program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora u budžetskom periodu EU od 2014 do 2020 godine. Program je nastao spajanjem bilateralnih programa iz prethodnog perioda.

Iskustva Hrvatske će biti važna BiH u pogledu korištenja evropskih pretpristupnih fondova. Iako svaka zemlja ima specifičnosti u pristupu sredstvima, postoje preduslovi koje svi moraju ispuniti da bi biti uspješni u korištenju sredstava iz EU-e.

Izvor: RTRS