У оквиру прекограничне сарадње Босне и Херцеговине и Хрватске кроз ИПА Прекогранични програм до сада је остварено неколико значајних пројеката, који су донијели корист локалним заједницама.

У припреми су и нови пројекти у актуелном буџетском периоду ЕУ од 2014. до 2020.

ИПА програмом Европске уније финансирана су 44 пројекта у оквиру прекограничне сарадње Хрватске и Босне и Херцеговине од 2007 до 2013. године. Средства су омогућила нова радна мјеста и економски раст развојем предузетништва, заштите животне околине, социјалног укључивања, туризма и других области.

Нове могућности и више средстава отвара трилатерални Програм прекограничне сарадње Хрватска – Босна и Херцеговина – Црна Гора у буџетском периоду ЕУ од 2014 до 2020 године. Програм је настао спајањем билатералних програма из претходног периода.

Искуства Хрватске ће бити важна БиХ у погледу кориштења европских претприступних фондова. Иако свака земља има специфичности у приступу средствима, постоје предуслови које сви морају испунити да би бити успјешни у кориштењу средстава из ЕУ-е.

Извор: РТРС