У општини Љубиње отворен је Друштвени центар, до сада 18. друштвени центар од планираних 24 у БиХ, а у склопу пројекта “Јачање улоге мјесних заједница у БИХ“. Овај пројекат је заједнички пројекат Владе Швајцарске и Владе Шведске који спроводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП БиХ) у партнерству са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске, Министарством правде Федерације БиХ, Владом Брчко Дистрикта и оба ентитетска савеза општина/опћина и градова. Укупна вриједност пројекта је 14,5 милиона КМ.

„У нашем пројекту се придаје изузетна пажња активизму грађана, за који сматрамо да представља важан дио процеса ревитализације мјесних заједница у БиХ. У том смислу су, као пројектна иницијатива, у сарадњи са партнерским јединицама локалне самоуправе, формирани су Друштвени центри који својим модерним садржајима омогућују многе активности које треба да потакну грађане на веће учешће у развојним иницијативама у својим срединама. Наш пројекат ће промовисати Друштвени центар у Љубињу и путем својих многобројних обука које организујемо за грађане мјесних заједница“, казала је Мајда Ганибеговић, УНДП водитељица пројекта.
Укупна вриједност грађевинских радова, додијељеног намјештаја и информатичке опреме за Друштвени центар у Љубињу износи 31,180.73 КМ.
“Захваљујемо се представницима УНДП-а, Влади Шведске и Влади Швајцарске што помажу нашу општину кроз пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у БИХ“. Резултат ове помоћи јесте и отварање овог Друштвеног центра, који ће омогућити грађанима Љубиња веће учешће у друштвеном животу. Такође се захваљујем на подршци при реализацији инфраструктурних пројеката у четири мјесне заједнице са подручја општине Љубиње . Надамо се, да ћемо овако успјешну сарадњу остварити и у наредном периоду.“, казао је Дарко Крунић, начелник општине Љубиње.

Успјешна сарадња између општине Љубиње и УНДП траје већ деценију. Поред споменутог пројекта „Јачање улога Мјесних заједница у Бих“, општина Љубиње је укључена и у УНДП-ов пројекат Инетгрисаног локалног развоја (ИЛДП), а са успјехом, и на обострано задовољсто били смо и дио УНДП-овог пројекта „Јачања локалне демократије“ (ЛОД). Споменућемо само неке од користи који су за грађане Љубиња произашли из ове сарадње: Стратегија интегрисаног развоја општине, Просторни план Општине, Локални акциони план (ЛЕАП), Реновиран Светосавски дом – погребни центар, изграђен Дневни центар за дјецу са посебним потребама, асфалтирани путеви у МЗ Дубочица и Крушевица, изграђени Друштвени дом у МЗ Крајпоље, Унапријеђен систем водоснабдјевања у МЗ Вођени, и многи други.

Извор: Општина Љубиње