У Републици Српској сутра почиње нова школска година за 134.781 ученика у 187 основних и 92 средње школе.

 

У Министарству просвјете и културе Републике Српске речено је да, због реконтрукције и санације школских објеката, настава сутра неће почити у основним школама „Његош“ у Берковићима, „Свети Сава“ у Лопарама, „Свети Сава“ у Добоју, те у Средњошколском центру „Милорад Влачић“ у Власеници.

Осим ових школа, у којима ће почетак наставе бити пролонгиран, наставни процес несметано ће почети у свим осталим школама и њиховим подручним одјељењима.

У први разред основних школа у предстојећој школској години уписано је 10.118 ученика, а у први разред средњих школа 10.608 ученика.

Када је ријеч о броју уписане дјеце у први разред по општинама/градовима, највише дјеце уписано је у Бањалуци, затим у Бијељини, па у Приједору и Добоју.

Најмање ученика, свега шест, уписано је у Калиновику, а седам у Дринићу, те по четири у основним школама „Петар Шкундрић“ у Будимлића Јапри, општина Оштра Лука и „Вук Караџић“ Живинице-Кнежево.

У 73 подручна одјељења уписана су по два ученика, у 93 подручна одјељења уписан је по један ученик, док ниједан ученик није уписан у 53 подручна одјељења основних школа у Српској.

Влада Републике Српске и Министарство просвјете обезбиједили су бесплатне уџбенике за ученике првог и другог разреда основне школе, а за ту намјену издвојено је 987.000 КМ.

 

За одличне ученике из породица са четворо и више дјеце од трећег до деветог разреда бесплатне уџбенике обезбиједиће Министарство породице, омладине и спорта.

Министарство просвјете и културе и у школској 2016/2017. годни наставља са подршком школама које организују проширени програм – продужени боравак и јутарње чување ученика.

Јутарње чување организовано је у 10 школа, док је у 55 школа организован продужени боравак. У шест школа од ове школске године први пут ће бити организован продужени боравак, док ће у једној школи први пут бити организовано јутарње чување ученика.

Према подацима добијеним од школа, у проширени програм биће укључено 4.460 ученика. Министарство ће сносити трошкове плата радника, док локална заједница може да сноси материјалне трошкове, а родитељи трошкове исхране у продуженом боравку.

И ове школске године, за ученике који станују на удаљености већој од четири километра од школе, биће обезбијеђен превоз, а у буџетској 2016. години обезбијеђено је 4.600.000 КМ за ове намјене.

Према подацима Министарства просвјете и културе Републике Српске, УНДП је у 2015. години уложио 3.276.853 КМ за санацију 13 основних школа, гдје су обновљене електро-инсталације, гријање, санитарни чворови, подови, столарија, фасаде, кровови, те обављени молерајски радови. Из буџета Републике Српске у 2015. години за санацију система гријања и мокрих чворова у 26 основних школа уложено је 342.705 КМ, а из истих средстава намијењено је и 45.000 КМ за набавку рачунара за осам основних школа.

Укупан износ издвојених средстава за капитална улагања и набавку опреме из буџета у 2015. години је 387.705 КМ.

Министарство цивилних послова БиХ и јапанска агенција за развој ЈИЦА, у сарадњи са Министарством просвјете и културе, провели су пројекат обнове основних школа „Свети Сава“ у Бијељини, „Свети Сава“ у Источном Сарајеву и „Десанка Максимовић“ у Оштрој Луци.

Када је ријеч о средњем образовању, 80 одсто ученика ове године уписало је занимања четвртог степена сложености, а 20 одсто ученика занимања трећег степена сложености.

Министарству просвјете и културе посебно је важно да је у новој школској години реализован план уписа ученика у нова занимања трећег степена сложености, а то су: часовничар, златар и оптичар, као и план уписа за ново занимање четвртог степена сложености – техничар машинске енергетике. Увођење ових занимања тражило је тржиште рада, а ученици су исказали велико интересовање за њих.

Тржиште рада и ове године је показало интересовање за нека занимања за које је Министарство, на приједлог Републичког педагошког завода, развило наставне планове и програме, и то: техничар хортикултуре, струка Пољопривреда и прерада хране и техничар машинске енергетике, струка Машинство и обрада метала.

Министарство је измијенило наставни план и програм за занимања економски техничар и банкарски техничар тако што је повећало фонд часова математике и ускладило часове из овог предмета са осталим занимањима четвртог степена сложености.

Осим тога, измјене се односе на модуле књиговодства који се изучавају у оквиру практичне наставе, односно банкарске обуке у занимању банкарски техничар, који су додати модулима предмета књиговодство за први, други и трећи разред занимања економски техничар, пословно-правни техничар и банкарски техничар. Ови наставни планови и програми су у примјени од школске 2016/2017. године и односе се на прве разреде, а остали разреди завршавају школовање по започетом наставном плану и програму.

Министарство је, у сарадњи са Републичким педагошким заводом, у протеклом периоду радило на развоју националних наставних планова и програма за занимања четвртог степена сложености у области умјетности: ликовни техничар, техничар дизајна графике и техничар дизајна ентеријера и индустријских производа, имајући у виду да су у примјени били наставни планови и програми Србије. Правилник о наставном плану и програму за умјетничке школе објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 59/16.

Министарство просвјете и културе је, на приједлог Републичког педагошког завода, донијело наставне планове и програме за занимања трећег степена сложености, и то: оптичар струка Машинство и обрада метала и часовничар и златар струка Остале дјелатности. Они су објављени у Правилнику о наставном плану и програму за средње стручне школе, у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 59/16.

У наредном периоду Министарство ће радити евалуацију наставних планова и програма за занимања архитектонски техничар и грађевински техничар, имајући у виду да је у школској 2015/2016. години генерација ученика завршила школовање по новим и модернизованим програмима.
 

Извор: Независне новине