U Gacku je otvoren jedan od 35 volonterskih servisa u BiH i 19 u Republici Srpskoj.

Volontiranje kao dobrovoljan vid pružanja pomoći drugome, a bez lične koristi u vidu novčane nadoknade, već dugo postoji među ljudima. Već duži niz godina, gatačka opštinska organizacija Crvenog krsta, koja svoj veći programskih aktivnosti zasniva na angažovanju volontera, prihvatila je i ulogu volonterskog servisa u ovoj lokalnoj zajednici, koji je sa radom počeo protekle sedmice.

Ovaj servis predstavlja mjesto gdje svi zainteresovani pojedinci mogu doći i prijaviti se za volontiranje u javnoj instituciji ili nevladinoj organizaciji, koja treba volontere na određenoj aktivnosti, a u skladu sa interesovanjem volontera. Baviće se i promocijom volonterizma kao jednog od načina na koji se mogu unaprijediti i razvijati zajednica i društvo.

U Republici Srpskoj će se u narednom periodu oformiti Mreža volonterskih servisa, koja će imati ulogu definisanja jasnih standarda i uloga koje svako neprofitno lice treba da zadovolji u cilju obavljanja poslova volontera.

Izvor: Opština Gacko