Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u BiH u četvrtom kvartalu prošle godine bila je veća za 7,78 posto u odnosu na isti period 2013. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Proizvodnja sortimenata četinarskih vrsta drveća povećana je za 14,25 posto, a proizvodnja sortimenata lišćarskih vrsta veća je za 1,98 posto.

Proizvodnja trupaca četinara povećana je za 14,62 posto, a i proizvodnja trupaca lišćara bilježi rast od 3,49 posto.

Rast proizvodnje od 4,05 posto u četvrtom kvartalu, u odnosu na isti kvartal 2013. godine, zabilježena je i kod jamskog drveta četinara, jamskog drveta lišćara od 16,76 posto, prostornog drveta četinara od 14,71 posto, te prostornog drveta lišćara od 10,64 posto.

Najveći rast zabilježen je u proizvodnji ostalog dugog drveta lišćara od 106,14 posto, što je rezultat povećane potražnje za ovim sortimentima na tržištu, dok proizvodnja ogrevnog drveta lišćara bilježi mali pad od 0,10 posto.

Kod proizvodnje ostalog grubo obrađenog drveta i ogrevnog drveta četinara riječ je o malim količinama sortimenata, čije variranje u proizvedenim količinama nema uticaja na promjene u ukupnoj proizvodnji šumskih sortimenata.

Izvor: klix.ba