Трговци у Републици Српској биће санкционисани, уколико поред цијене производа на акцијској продаји, не истакну и цијену производа остварену у редовној продаји.

На тај начин потрошач ће приликом акцијске продаје бити упознат и о редовној цијени робе да би лакше донио одлуку о куповини.

Ова мјера је предвиђена измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у РС, које ће на сједници 7. фебруара разматрати посланици ентитетског парламента.

Прописује се и обавеза трговца да потрошачу приликом преузимања производа изда потврду о стању и видљивим недостацима на производу, коју мора потписати и потрошач.

У супротном, сматраће се да је производ преузет без видљивих недостатака.

Овом одредбом жели се прекинути пракса трговаца којом се одбија захтјев потрошача за отклањање недостатка на производу, с образложењем да је он настао као резултат физичког оштећења производа, док потрошач тврди да на производу није било физичких оштећења у моменту предаје тог производа трговцу.

Извор: Независне новине