Foto: Hercegovina Promo

Popovo polje je najveća obradiva površina u istočnoj Hercegovini. Iako je posljednjih godina aktuelno zasađivanje vinove loze, voća i povrtlarskih kultura, ono je i dalje nedovoljno iskorišćeno. Rijeka Trebišnjica, koja je melioracijom svedena u današnje betonsko korito pruža mogućnosti za navodnjavanje i uspješno bavljenje poljoprivredom.