Iz Gradske administracije Trebinje pozivaju sve privredni subjekte sa područja Grada Trebinja koji angažuju lica za obavljanje poslova, a ista nisu prijavljena u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, da to učine najdalje do 15. novembra ove godine.

Nakon isteka navedenog roka inspekcije Grada Trebinja će po službenoj dužnosti vršiti pojačane kontrolne aktivnosti i primjenjivati represivne mjere u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, prenosi portal Gradske administracije.

 

Izvor: Grad Trebinje