U Trebinju je danas završen dvodnevni seminar o pripremi razvojnih projekata koji je organizovala Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u saradnji sa Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja.

 
Viši stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj u Republičkoj agenciji Marko Kakuća rekao je da je osnovna ideja seminara o temi „Pristup logičke matrice za identifikaciju i pripremu razvojnih projekata“ obuka zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama iz oblasti identifikacije i pripreme razvojnih projekata koji mogu biti finansirani iz različitih izvora finansiranja.

On je podsjetio da je u prethodnom periodu više od 30 jedinica lokalne uprave i više od 130 zaposlenih prošlo obuku iz oblasti „Pristup logičke matrice za identifikaciju i pripremu razvojnih projekata“, te naveo da su u Trebinju na obuci 22 učesnika sa područja Hercegovine koji razrađuju četiri projektne ideje koje će biti kandidovane prema određenim izvorima finansiranja.

„Projekti se odnose na razvoj poljoprivrede, turizma i zimskog turizma na području opštine Nevesinje“, rekao je Kakuća i dodao da imaju pozitivna iskustva opština koje su prošle obuku i kadidovale projekte jer im je odobreno finansiranje.

Stručni saradnik za izradu i upravljanje projektima u Agenciji za razvoj srednjih i malih preduzeća Trebinja istakao je dobru saradnju Republičke agencije sa opštinskim i gradskim agencijama, naglašavajući da ovakvi seminari pružaju priliku da lokalne zajednice razmjenjuju informacije, osmišljavaju zajedničke projekte i da se povezuju inicijative koje su pokrenute od nekih opština.

Dobro iskustvo sa seminarima istakla je i Slavica Turanjanin, koja predstavlja Agenciju u LJubinju, napominjući da svaki predavač ima poseban pristup, pa se uvijek nešto novo može naučiti.

„Ovakvi seminari su preduslovi za ekonomski razvoj jedne opštine, posebno za male opštine“, rekla je Turanjaninova.

Obuka se realizuje u okviru projekta Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća pod nazivom „Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave i lokalnih razvojnih agencija, osposobljavanjem lokalnih timova za pripremu i vođenje razvojnih projekata“ koji je predviđen Programom rada Agencije za 2015. godinu.

Izvor: Srna