Hidroelektrane na Trebišnjici /HET/ finansiraće kompletnu rekonstrukciju bazena “Bregovi” sa 300.0000 KM.

Predviđena je sanacija betonskih površina obloge i sanacija temeljnih odvoda (ispusnih šahtova i stavljanje u funkciju odvodnih cijevi), kao i sanacija zida do šetališta.

Kako bi ugođaj kupača na bazenu bio potpun, biće postavljene i ofarbane nove klupe, uređene ograde i napravljene stepenice za ulazak u bazen.

Bazen je izgrađen je 1980. godine i od tada osim tekućeg održavanja, čišćenja i uređenja zelenih površina, nije vršeno investiciono održavanje.

Osim bazena u Bregovima, biće sanirano i kupalište u Jazini.

Izvor: biznisinfo.ba