U Trebinju će uskoro početi izgradnja palate pravde u koju će biti smještene sve pravosudne ustanove sa područja grada, što će im omogućiti brži i efikasniji rad, rekao je danas predsjednik Okružnog suda u Trebinju Bojan Stević.
On je rekao novinarima da je urađeno idejno rješenje i da će palata pravde biti izgrađena na mjestu sadašnje zgrade vatrogasne jedinice u centru grada u neposrednoj blizini Centra javne bezbjednosti.

Stević je napomenuo da će projekat biti finasiran iz IPA fondova EU, te sredstvima Ministarstva pravde Republike Srpske i Vlade Norveške, koja će finasirati izradu projektne dokumentacije.

Ističući neophodnost gradnje ovog objekta, Stević je napomenuo da je zgrada u kojoj se nalazi Okružni sud izgrađena 1915. godine, da je zgrada Osnovnog suda stara stotinjak godina, dok se Okružno tužilaštvo nalazi u prostorijama čiji je vlasnik grad Tebinje.

„U palati pravde bi bili smješteni Okružni i Osnovni sud i Tužilaštvo, a zgrada bi bila u vlasništvu Ministarstva pravde Republike Srpske“, rekao je Stević na prijemu za novinare.

Govoreći o radu Okružnog suda u Trebinju u prethodnoj godini, Stević je naveo da ova pravosudna institucija prednjači u Srpskoj po broju riješenih predmeta, koji je za sedam odsto veći od propisane godišnje norme, dok je procentuelno izraženi kvalitet rada 89,82 odsto.

To znači, kaže Stević, da je samo 10 odsto presuda ovog suda ukinito na višim instancama.

„Od ukupno riješenih 1.318 predmeta, 884 presude bile su sa mogućnošću ulaganja žalbe, a od ovog broja samo je 11 presuda ukinuto. To je veoma dobar rezultat u poređenju sa drugim sudskim institucijama u zemlji, posebno ako se u obzir uzme činjenica da smo radili sa 20 odsto manje sudijskog kadra od propisanog“, istakao je Stević.

On je dodao da je oko 71 odsto predmeta riješeno u roku od šest mjeseci, te da je u samo dva slučaja iz objektivnih razloga nastupila zastara krivičnih i prekršajnih gonjenja.

„U pretekloj godini nismo imali niti jedan predmet korupcije i organizovanog kriminala“, rekao je Stević i dodao da je najveća izrečena kazna u ovom sudu u 2014. godini bila pet godina zatvora za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

On kaže da je Okružni sud u Trebinju ostvario izuzetne rezultate i u programu unapređenja efikasnosti pravosuđa kroz rješavanje najstarijih slučajeva, koji je pokrenuo Visoki sudski i tužilački savjet BiH, te da je riješio oko 99 odsto zaostalih predmeta.

Izvor: Srna