Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske za period od 2015. do 2024. godine je dokument od najvećeg značaja za razvoj sektora vodoprivrede, koja će omogućiti racionalnije i efikasnije upravljanje vodama u Srpskoj, ocijenjeno je na Javnoj raspravi o nacrtu ovog dokumenta u Trebinju

 

 

Viši stručni saradnik za Evropske integracije u oblasti voda u Ministarstvu poljoprivrede, šiumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Marinko Vranić istakao je da će se definisanjem strateških ciljeva i prioriteta u sektoru voda, te njihovom realizacijom, ostvariti preduslovi za razvoj cjelokupnog društva u Srpskoj.

On je istakao da Republika Srpska do sada nije imala takav dokument, već samo okvirni plan razvoja vodoprivrede, naglašavajući da će ubuduće svaki pojedinačni podsektor imati definisane strateške ciljeve i prioritete, te uloge u provođenju i realizaciji tih ciljeva.

„Na ovaj način omogućiće se bolje i lakše upravljanje vodama. Prije svega, omogućićemo i usvajanje planova upravljanja oblasnim riječnim slivovima u skladu sa direktivom o vodama, zatim usvajanje dokumenta u skladu sa direktivom o poplavama koje su u inicijalnoj fazi pripreme, a riječ je planovima upravljanja poplavnim rizicima“, rekao je Vranić.

On je napomenuo da su dosadašnji komentari na Nacrt dokumenta afirmativni i da bi u prvoj polovini sljedeće godine prijedlog stategije trebalo da bude upućen na usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Organizator Javne rasprave je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Izvor: Srna