Foto: Hercegovina Promo, Ivana P.

Spomenik se sastoji od jednog veoma lijepo izvajanog anđela nemanjičkog stila, koji je izradio jedan stari majstor po crtežima Jovana Dučića, i od jednog stuba,  monolita, visine 4-5 metara i postamenta na kojem su uklesani natpisi. Dučić je imao namjeru da njegov anđeo, koji se nalazi na vrhu stuba, iskaže pobjedu dobra nad zlom i da stoji sa isukanim mačem kao čuvar mira i slobode grada.