Skupština grada Trebinja u nastavku današnje sjednice izvršila je više razrješenja i imenovanja na načelničkim pozicijama Gradske uprave i pojedinih javnih preduzeća kojima je osnivač Grad Trebinje.

Skupština je razriješila Janju Ćapin dužnosti načelika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i imenovala je potom za v.d. direktora vrtića „Naša radost“. Sa funkcije direktora vrtića prije toga je voljom odbornika smijenjen Aleksandar Vukanović.

Za vršioca dužnosti načelika Stambeno-komunalnog odjeljenja imenovan je Bojan Čvoro, pošto je prethodno razriješen dužnosti načelnika Odjeljenja za inspekcijske i poslove komunalne policije. U Čvorovoj dosadašnjoj fotelji naći će se Đorđe Miljanović, kojeg je skupština danas imenovala za v.d. načelnika ovog odjeljenja.

Na mjesto v.d. direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ vratila se Branka Drašković, pošto je prije toga na lični zahtjev ove dužnosti razriješen Vaso Mijanović.

Smjene i imenovanja su izvršena na prijedlog gradonačelnika Trebinja.

 

HP, mart 2019.