Samo tri projekta odobrena su u prvoj fazi IPA Programa prekogranične saradnje BiH i Crne Gore za period 2014-2020. godina, i to zbog lošeg kvaliteta napisanih projekata, istaknuto je danas na promociji ovog programa u Trebinju.


„Kroz prvi poziv odobrena su samo tri projekta u ukupnoj vrijednosti od oko 900.000 evra što je dovelo do toga da je značajan dio sredstava koji je bio lociran za taj poziv ostao neiskorišten“, rekla je šef Službe za programe teritorijalne saradnje u Direkciji za Evropske integracije u BiH Nada Bojanić.

Već je bio drugi poziv čiji se rezultati očekuju na jesen, kažu iz Direkcije i napominju da će biti i treći.

„Ukupna vrijednost programa je 8,4 miliona evra, planirana su tri poziva, kroz prvi poziv je ugovoreno tih 900.000 evra. Ne mora to značiti da će sredstva zaista ostati neiskorištena, ali je prosto dinamika ugovaranja usporena zbog tog lošeg kvaliteta projekata u prvom pozivu“, napomenula je Bojanićeva.

Zato se organizuju treninzi i prezentacije kako bi potencijalni kandidati znali na adekvatan način aplicirati u IPA program.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da i Trebinje ima u planu da se odazove na sljedeće pozive.

„Ogromna sredstva su ostala neupotrebljena. Upravo ovaj seminar danas i obuka treba da kaže svima nama šta je to gdje griješimo, šta je to što bi trebalo da radimo u narednom periodu da bi aplicirali na te projekte, a samim tim i dobili sredstva“, istakao je Ćurić.

Grad na Trebišnjici do sada je sproveo nekolika projekta prekogranične saradnje.

Nedavno je završen projekat „Stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije“, koji je, kaže Ćurić, veoma značajan.

„Značajan je zbog kulture, zbog turizma i infrastrukture jer dobili smo uređeno šetalište, dobili smo pametne klupe, dobili smo barke koje već godinama nisu bile tu“, istakao je Ćurić.

 

 

Izvor: SRNA